Czy ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z niedziałającej instalacji fotowoltaicznej?

Większość ubezpieczycieli pokrywa koszta wynikające z braku produkcji prądu w czasie naprawy instalacji. W przypadku zasadniczej ilości polis ubezpieczających panele.

W ubezpieczeniu ryzyka wystąpienia przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej odpowiedzialność ubezpieczyciela jest jednak wyłączona, gdy:

Instalacja nie działa w skutek decyzji wydanej na podstawie obowiązujących przepisów prawa uniemożliwia lub opóźnia odbudowę zniszczonych lub uszkodzonych elementów instalacji fotowoltaicznej,

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialność w okresie do uprawomocnienia się tej decyzji;

  • przerwa w działaniu instalacji fotowoltaicznej spowodowana jest przeglądem, konserwacją, pracami remontowymi niezwiązanymi ze zdarzeniem ubezpieczeniowym;
  • ubezpieczony zrezygnował z naprawy uszkodzeń w instalacji fotowoltaicznej spowodowanych zdarzeniem ubezpieczeniowym i zaniechał podjęcia przerwanego działania instalacji fotowoltaicznej;
    • przyczyną przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej  jest wyłącznie nieuzasadniona zwłoka ubezpieczonego  w podjęciu działań zmierzających do naprawy uszkodzeń  w instalacji fotowoltaicznej spowodowanych zdarzeniem  ubezpieczeniowym.
ZADZWOŃ